ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง รธบ.ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายชัชชัย หนูเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 16 นายธนิษฐ์ หยูทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายจักรรัฐ รัตนโชติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานพัทลุง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพื่อวางแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดภาวะวิกฤต พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

วันเวลา 26 กรกฎาคม 2561

สถานที่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง