ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดตรัง

รายละเอียด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 8 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และภาคเอกชน ร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอรัษฎา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ในการนี้โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายภัคธร เซ่งง่าย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ออกหน่วยบริการเพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับงานชลประทานในพื้นที่ พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานชลประทาน และสาธิตการประดิษฐ์ระบบน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้านการบริหารจัดการน้ำและปัญหาเรื่องน้ำ

วันเวลา 26 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง