ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

รายละเอียด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษา ในเขตพื้นที่อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน 5 วัด พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันเวลา 25 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา