ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง คณะกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขตจ.พัทลุง จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สละ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. ศูนย์ขยาย) หมู่ที่ 9 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสมชาย ตาแก้ว ผู้จัดการแปลงใหญ่ และสมาชิก ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปแปลงใหญ่สละ
จากนั้น เวลา 13.30 น. ได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวบ้านขาว ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนายโชคดี ไล่สาม ผู้จัดการแปลง และสมาชิก ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปแปลงใหญ่ข้าวบ้านขาว ตามเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2561

วันเวลา 20 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. ศูนย์ขยาย) หมู่ที่ 9 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง