ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง คณะกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ปี2561

รายละเอียด

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนายสมชาย เหมาะแหล่ ผู้จัดการแปลงใหญ่ และคณะ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปแปลงใหญ่ข้าว
จากนั้น เวลา 14.30 น. ได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ผึ้งโพรง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ตามเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2561

วันเวลา 19 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล