ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง องคมนตรี ลงพื้นที่ จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำของฝายทดน้ำบ้านไร่เหนืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยมี นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตรัง และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำของฝายทดน้ำบ้านไร่เหนืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพบปะราษฎร

วันเวลา 19 กรกฎาคม 2561

สถานที่ โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำของฝายทดน้ำบ้านไร่เหนืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง