ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง พิธีทำบุญทางศาสนาอิสลาม เนื่องจากกรมชลประทานครบรอบ 116 ปี

รายละเอียด

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลาม เนื่องจากกรมชลประทานครบรอบ 116 ปี โดยมี นายสมพร ภู่ศิริ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 19 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 16