ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ร่วมรับฟังการบรรยายของวิทยากรจากกรมอุตุนิยมวิทยา

รายละเอียด

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายของวิทยากรจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบการบรรยายทางไกลผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน โดยมีผุ้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 18 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ สำนักงานชลประทานที่ 16