ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดตรัง

รายละเอียด

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตรัง และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ณ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

วันเวลา 17 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง