ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ผส.ชป.16 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วฯ จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง และนายภัคธร เซ่งง่าย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

วันเวลา 17 กรกฎาคม 2561

สถานที่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง