ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ผู้ตรวจติดตามงาน จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8 ติดตามงาน จังหวัดสงขลา
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเป็นผู้แทนผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันเวลา 17 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา