ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ให้สัมภาษณ์ ช่อง 5

รายละเอียด

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เพื่อจัดทำสกู๊ปข่าว หัวข้อ เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการนี้ได้นำเสนอความเป็นมาและความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ระยะที่ 2 ซึ่งปัจจุบันผลงานอยู่ที่ 47% คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ได้สัมภาษณ์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม และความเชื่อมั่นในโครงการพระราชดำริ

วันเวลา 13 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ สำนักงานชลประทานที่ 16