ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2

รายละเอียด

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นผู้แทนกรมชลประทาน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากส่วนกลางและ ส่วนท้องถิ่นศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการฯ ในการตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขาดแคลนน้ำของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจที่กรมชลประทานจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องก่อเกิดประโยชน์กับประชาชน ทั้งนี้ได้บรรยายสรุปโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันเวลา 11 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16