ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง รธว.ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร จ.สงขลา

รายละเอียด

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.15 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมี นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการฯ ในการตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขาดแคลนน้ำของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจที่กรมชลประทานจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องก่อเกิดประโยชน์กับประชาชน ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ดูงานโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากทะเลสาบสงขลาออกสู่ทะเลอ่าวไทยให้รวดเร็วขึ้น ณ บริเวณจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองหนัง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

วันเวลา 10 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองหนัง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา