ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง รมว.กษ. ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายในพื้นที่จังหวัดตรัง

รายละเอียด

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตรัง และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมการผลิต ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และสาธิตการกรีดยางพารา พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์รายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ณ บริเวณสวนยางพารา

วันเวลา 29 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง