ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายศรายุทธ เจียรมาศ ปลัดอาวุโสอำเภอเทพา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร และนักเรียน จำนวน 200 ราย เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนโคกพะยอม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ในการนี้โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายภูธนัย นาคมณี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตการประดิษฐ์ระบบน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้น้ำอย่างประหยัด แจกแผ่นพับให้ความรู้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้านการบริหารจัดการน้ำ และปัญหาเรื่องน้ำ

วันเวลา 28 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ โรงเรียนโคกพะยอม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา