ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯ ระโนด-กระแสสินธ์ุ ดำเนินการขุดร่องน้ำ

รายละเอียด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการขุดร่องน้ำ บริเวณคลองอาทิตย์เชื่อมเหมืองน้ำสาย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวก

วันเวลา 8 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ บริเวณคลองอาทิตย์เชื่อมเหมืองน้ำสาย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา