ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโรงสูบน้ำทุ่งระโนด (JMC)

รายละเอียด

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. พันจ่าเอก นิพนธ์ จันทร์ชู ปลัดอำเภอระโนด ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอระโนด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโรงสูบน้ำทุ่งระโนด (JMC) เพื่อหาข้อสรุปการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2561 (ครั้งที่ 2) ในเขตพื้นที่รับน้ำโรงสูบน้ำทุ่งระโนด โดยมีนายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ นายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายฤทธิชัย อนันทขาล หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะกรรมการ (JMC) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
มติที่ประชุมให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 เริ่มดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2561 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.

วันเวลา 28 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา