ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯระโนด-กระแสสินธุ์ ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

รายละเอียด

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายฤทธิชัย อนันทขาล หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายฐกฤต โกไศยกานนท์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และนายยุทธมินทร์ จันทร์ภักดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ร่วมกับศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสงขลา (สกว.ท้องถิ่น จ.สงขลา) ณ ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 
ทั้งนี้ได้ร่วมหารือในประเด็น “การจัดการน้ำในการทำนาของตำบลเชิงแส” เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านทำงานวิจัย เพื่อนำความรู้หาทางเลือก แก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันเวลา 27 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา