ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฯ

รายละเอียด

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวง ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กทม. โดยมีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 27 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16