ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมวางแผนแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำจืด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วย นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่กับ นายเทอดศักดิ์ บุญยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำของมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ เพื่อประชุมวางแผนแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำจืด เพื่อใช้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ การทำนา ให้แก่ราษฎร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมจากน้ำทะเลหนุน ทำให้นาข้าวเสียหายและขาดรายได้

วันเวลา 25 มิถุนายน 2561

สถานที่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา