ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายโสพันธุ์ ออมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรงเรียน (3 ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมียุวชลกร เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนชุมชนวัดคลองรี ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ยุวชลกรรู้จักคุณค่าของน้ำ และความสำคัญของกรมชลประทาน สามารถสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมในอนาคตต่อไป

วันเวลา 22 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ โรงเรียนชุมชนวัดคลองรี ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา