ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

รายละเอียด

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจรินทร์ อุดมผลชัยเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอนาโยง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีนายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูลบทบาทภารกิจและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติและการบูรณาการต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่อำเภอนาโยง

วันเวลา 14 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง