ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตรการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (หลักสูตรทบทวน) อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมี นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายฐกฤต โกไศยกานนท์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายโสพันธุ์ ออมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ร่วมให้ความรู้แก่อาสาสมัครชลประทาน ซึ่งมีอาสาสมัครชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ราย เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในการนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานชลประทาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครชลประทาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ชลประทานและอาสาสมัครชลประทานในการปฏิบัติงานร่วมกัน

วันเวลา 8 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา