ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สชป.16 จัดกิจกรรม 5 ส ณ ที่ทำการของแต่ละหน่วยงาน

รายละเอียด

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 16 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 โดยมี เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วน ฝ่าย ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส ณ ที่ทำการของแต่ละหน่วยงาน

วันเวลา 12 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ ที่ทำการของแต่ละหน่วยงาน