ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 อ.ระโนด จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างการรับรู้และปรับความคิด (mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา “รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 157 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 11 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา