ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สอบปฏิบัติตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 และ ส 4

รายละเอียด

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 16 สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น โดยการสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดตามตำแหน่งดังนี้ 1.ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 จำนวน 5 คน 2. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 จำนวน 16 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 8 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 16