ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ กำจัดวัชพืช

รายละเอียด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมกับอาสาสมัครชลประทาน ดำเนินการกำจัดวัชพืช บริเวณคลองซอย 1R-MC หมู่ที่ 1, 2 ตำบลบ้านใหม่ และคลองซอย 2R-MC หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อให้การส่งน้ำมีประสิทธิภาพและเกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึง

วันเวลา 7 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา