ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯระโนด-กระแสสินธุ์ นำแรงงานเกษตรกรโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

รายละเอียด

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายโสพันธุ์ ออมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชตามระบบชลประทานคลองส่งน้ำ ณ บริเวณคลองเหมืองชายบ้าน ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและสร้างการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน

วันเวลา 4 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ บริเวณคลองเหมืองชายบ้าน ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา