ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯระโนด-กระแสสินธุ์ นำแรงงานเกษตรกรโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

รายละเอียด

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายฐกฤต โกไศยกานนท์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำเกษตรกรที่ร่วมโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชตามระบบชลประทานและคันคลอง พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและสร้างการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน

วันเวลา 1 มิถุนายน 2561

สถานที่ คลอง พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา