ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน“วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”พ.ศ. 2561

รายละเอียด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยนายพงศ์เทพ ปรีชา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสตูล ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องใน“วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ.2561 เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้บุคลากรในองค์กร ได้ตระหนักถึงความ สำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยปลูกพันธุ์กล้าไม้ตะเคียนทอง, มะฮอกกานี, พะยอมและเหรียงป่า รวมพันธุ์ไม้จำนวน 200 ต้น ในพื้นที่ปลูก 50 ไร่ ณ บริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้จังหวัดสตูล

วันเวลา 31 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล