ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

รายละเอียด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วย นายไพศาล พงศ์นรภัทร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุญชอบ หอมเกสร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะคณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปี 2562 และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารฯ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานตรัง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานยะลา และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา

วันเวลา 31 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา