ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ติดตามงานนโยบาย จ.พัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.15 น. นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าพบนายอุดม สมมาตร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานพัทลุง เพื่อหารือเรื่องระบบแพร่กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 
หลังจากนั้น เวลา 13.00 น. ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วย นายสุรชัย ศุภกิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานพัทลุง ตรวจเยี่ยมเกษตรแปลงใหญ่ “ข้าว” ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมี นายนัด อ่อนแก้ว ผู้จัดการแปลงใหญ่ พร้อมเกษตรกรให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมพื้นที่ ตามที่มีเกษตรกรร้องขอระบบแพร่กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการน้ำ การดูแลบำรุงรักษาโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ และดูความก้าวหน้าในการเพาะปลูกข้าว กิจกรรมทางการเกษตรในเขตพื้นที่โครงการ

วันเวลา 6 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ตรวจเยี่ยมเกษตรแปลงใหญ่ “ข้าว” ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง