ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมการแถลงข่าวแผนบริหารจัดการน้ำฯ ปี 2561

รายละเอียด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายสมพร ภู่ศิริ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมการแถลงข่าวแผนบริหารจัดการน้ำและการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี 2561 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 31 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16