ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ.2561

รายละเอียด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายสุรศักดิ์ คันธา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นางอิชย์พร ชำนิการ หัวหน้าฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพัทลุง ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ.2561 เพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้บุคลากรในองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กล้า ต้นพะยอม จากสำนักงานป่าไม้จังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

วันเวลา 30 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง