ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายสมพร ภู่ศิริ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 30 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16