ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

รายละเอียด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 16 สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น โดยการสอบคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคเช้า สอบวิชาภาคความรู้ทั่วไป ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาคบ่าย สอบวิชาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จำนวน 5 ตำแหน่ง รายละเอียดตามตำแหน่งดังนี้ 1. ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 จำนวน 1 คน 2. ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 จำนวน 15 คน 3.ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 จำนวน 1 คน 4.ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 จำนวน 5 คน 5. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 จำนวน 16 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้องประชุม และห้องสมุด สำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 30 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้องประชุม และห้องสมุด สำนักงานชลประทานที่ 16