ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" พ.ศ.2561

รายละเอียด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยนายฤทธิชัย อนันทขาล หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" พ.ศ. 2561 เพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้บุคลากรในองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กล้า ต้นสักทอง ต้นตะเคียนทอง ต้นพิกุล และ ต้นพะยอม จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

วันเวลา 24 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์