ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมติดตามตรวจสอบแนวเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานการประชุมติดตามตรวจสอบแนวเขตชลประทาน และปัญหาเรื่องการรุกล้ำที่ดินของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ โดยมี นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา นายกานต์ แก้วของแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 นายสุรชัย ปัญญสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4 นายปรีชา นาวัง หัวหน้างานสำรวจกันเขต 16 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 4 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 24 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16