ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ.2561

รายละเอียด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายพิมาน จันทมณีโชติ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ สุทเธนทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานตรัง ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ.2561 เพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้บุคลากรในองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณโครงการชลประทานตรัง โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กล้า ต้นพะยอม ต้นสัก จากศูนย์สถานีเพาะชำกล้าไม้ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันเวลา 22 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณโครงการชลประทานตรัง