ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯระโนด-กระแสสินธุ์สูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2561

รายละเอียด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการสูบน้ำจากโรงสูบน้ำทุ่งระโนด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในฤดูนาปรังปี 2561 ครั้งที่ 1 (ระยะเตรียมแปลง) ในเขตพื้นที่ ตำบลระโนด ตำบลบ้านขาว ตำบลบ้านใหม่ ตำบลตะเครียะ ตำบลคลองแดน ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาดเครื่องละ 2.2 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง เริ่มเดินเครื่อง เวลา 09.00 น. ที่ค่าความเค็มปัจจุบันหน้าโรงสูบน้ำทุ่งระโนด 0.10 กรัม/ลิตร (พืชทนความเค็มได้ไม่เกิน 1.50 กรัม/ลิตร) 
โดยเป็นไปตามมติประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโรงสูบน้ำทุ่งระโนด (JMC) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

วันเวลา 22 พฤษภาคม 2561

สถานที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธ