ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโรงสูบน้ำทุ่งระโนด (JMC)

รายละเอียด

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์ นายอำเภอระโนด ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการชลประทานโรงสูบน้ำทุ่งระโนด (JMC) เป็นประธานการประชุมเพื่อหาข้อสรุปการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2561 ในเขตพื้นที่รับน้ำโรงสูบน้ำทุ่งระโนด โดยมีนายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ นายฤทธิชัย อนันทขาล หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะกรรมการ (JMC) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
มติที่ประชุมให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 เริ่มดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2561 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

วันเวลา 22 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา