ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ขุดลอกกำจัดวัชพืช

รายละเอียด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช บริเวณคลองมหาการ หมู่ที่ 1 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาต่อไป

วันเวลา 3 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ บริเวณคลองมหาการ หมู่ที่ 1 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา