ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง รายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

รายละเอียด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 มอบนโยบายให้แก่พนักงานราชการในวันเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างชลประทาน จำนวน 6 คน วิศวกรชลประทาน จำนวน 3 คน และพนักงานรับโทรศัพท์ (คนพิการ) จำนวน 1 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 16 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16