ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2561

รายละเอียด

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายสมพร ภู่ศิริ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2561 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 11 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16