ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ “ข้าว”

รายละเอียด

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยนายโสพันธุ์ ออมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ “ข้าว” ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังและหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในการเพาะปลูกข้าว และบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก

วันเวลา 2 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา