ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯระโนด-กระแสสินธุ์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำ

รายละเอียด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่16 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำ โดยมีนายชยันต์ สังข์ไพฑูรย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ได้บรรยายสรุปภาพรวมของแผนงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลปากรอ ตำบลชะแล้ ตำบลรำแดง ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่จะดำเนินการทั้งในระยะสั้น และระยะกลาง ให้ที่ประชุมทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ จัดทำแผนงานในระดับท้องถิ่น รวมไปถึงระบบกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำพื้นที่นอกเขตชลประทาน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวต่อไป

วันเวลา 8 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา