ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้นที่ศึกษาโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองท่าแนะ

รายละเอียด

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายสุรศักดิ์ คันธา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง พร้อมด้วย นายอาทร สุทธิกาญจน์ ประธานคณะทำงานศึกษาจัดทำรายงานการศึกษาพิเศษ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองท่าแนะ และคณะ ได้เข้าพบนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองท่าแนะ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง ซึ่งได้มีการลงพื้นที่สำรวจสภาพภูมิประเทศและสภาพพื้นที่ทั่วไปของโครงการดังกล่าวด้วยแล้ว

วันเวลา 4 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง