ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร ในฤดูนาปี 60/61ครั้งที่ 1

รายละเอียด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 สูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร ในฤดูนาปี 2560/2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการสูบน้ำจากโรงสูบน้ำทุ่งระโนด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในฤดูนาปี 2560/2561 ครั้งที่ 1 ประมาณ 83,800 ไร่ ในเขตพื้นที่ ตำบลระโนด ตำบลบ้านขาว ตำบลบ้านใหม่ ตำบลตะเครียะ ตำบลคลองแดน ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาดเครื่องละ 2.2 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 6 เครื่อง เริ่มเดินเครื่อง เวลา 09.00 น. ที่ค่าความเค็มปัจจุบัน หน้าโรงสูบน้ำทุ่งระโนด 0.10 กรัม/ลิตร (พืชทนความเค็มได้ไม่เกิน 1.50 กรัม/ลิตร) โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโรงสูบน้ำทุ่งระโนด (JMC) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

วันเวลา 30 มกราคม 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่ ตำบลระโนด ตำบลบ้านขาว ตำบลบ้านใหม่ ตำบลตะเครียะ ตำบลคลองแดน ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช