ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สอบสัมภาษณ์ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

รายละเอียด

วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 16 สอบสัมภาษณ์ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ มีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานชลประทานที่ 16 รายละเอียดตามตำแหน่งดังนี้ 1. ตำแหน่งนายช่างชลประทาน จำนวน 14 คน (สอบสัมภาษณ์) 2. ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน จำนวน 12 คน (สอบสัมภาษณ์) 3. ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 คน (สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ)

วันเวลา 30 เมษายน 2561

สถานที่ สำนักงานชลประทานที่ 16